Danh mục đầu tư

Kể từ năm 2007, chúng tôi đã xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng các công ty khởi nghiệp chất lượng cao và hướng tới tăng trưởng, được dẫn dắt bởi những người sáng lập có tầm nhìn và quyết tâm.