Đội ngũ VinaCapital Ventures

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm giàu kinh nghiệm, các chuyên gia trong ngành và các cố vấn hiểu sâu về Việt Nam và Đông Nam Á, mang đến cho chúng tôi những hiểu biết và mạng lưới vượt trội.

Hội Đồng Đầu Tư
Don Lam
Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital
Andy Ho
Tổng Giám đốc hội đồng đầu tư Tập đoàn VinaCapital
Brook Taylor
Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn VinaCapital kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital
Hoàng Đức Trung
Giám đốc Điều hành VinaCapital Ventures
Đội Ngũ Đầu Tư
Richard Han
Phó Giám đốc Điều hành VinaCapital Ventures
Lâm Quốc Thái
Quản lý Đầu tư Cấp cao
Đỗ Hoàng Nam
Đỗ Hoàng Nam
Chuyên viên Đầu tư Cấp cao
Đinh Trúc Phương
Chuyên viên Đầu tư
Trần Quốc Đạt
Chuyên viên Phân tích
Lê Trung Hiếu
Lê Trung Hiếu
Chuyên viên Phân tích