Sứ mệnh của Validus là thúc đẩy sự hòa nhập tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ trên khắp Đông Nam Á với các sản phẩm và dịch vụ tài chính kỹ thuật số nhanh hơn, dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn. Trái tim của sứ mệnh này là một phương pháp tiếp cận lấy con người làm trọng tâm đối với các giải pháp tài chính kỹ thuật số.