Là một vườn ươm khởi nghiệp, HUB tập hợp một số nhà tư tưởng đổi mới và nhà công nghệ blockchain hàng đầu thế giới để sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và trang bị cho những người sáng lập những kỹ năng vững chắc để thử nghiệm và mở rộng kiến thức về công nghệ và kinh doanh.