M3TA cung cấp một nền tảng phân tích dữ liệu hỗ trợ AI cho phân tích dữ liệu on-chain và off-chain của các dự án trên các blockchain mới nổi. Công cụ của M3TA giúp đơn giản hóa và tự động hóa hành trình phân tích cho người dùng bán lẻ và cung cấp các tính năng terminal mạnh mẽ cho người dùng nâng cao và doanh nghiệp.