Homebase khởi đầu bằng việc cung cấp các giải pháp thuê mua nhà như một giải pháp thay thế cho phương thức tài chính thế chấp truyền thống cho những người mua nhà ít được phục vụ ở Việt Nam. Hiện nay, công ty tự hào có hệ sinh thái đa dạng các dòng sản phẩm giao thoa giữa bất động sản, tài chính và công nghệ, ngoài sản phẩm chủ lực là thuê mua nhà.