Global Care tự hào là tiên phong cung cấp các giải pháp nền tảng chuyển đổi số cho ngành bảo hiểm Việt Nam. Bằng việc ứng dụng công nghệ, Global Care góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng số hóa và thay đổi ngành bảo hiểm truyền thống.

Với hệ sinh thái công nghệ đa nền tảng, Global Care cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhúng để kết nối các công ty bảo hiểm và nhà bán hàng chính. Global Care đã hợp tác với nhiều công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam như Bảo Việt, PTI, MIC, PVI, VNI (Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không) và các đối tác chiến lược khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Thế Giới Di Động, Grab, ePass. Global Care đã nhận được nhiều giải thưởng cho những đóng góp trong lĩnh vực Insurtech nhằm cải thiện trải nghiệm của người dùng.