Wee Digital là một công ty công nghệ hàng đầu chuyên về định danh số thông qua các sản phẩm và dịch vụ đa dạng từ giải pháp sinh trắc học và nhận diện khuôn mặt đến phân tích dữ liệu trong nhiều ngành công nghiệp ở Việt Nam.