An Vui cung cấp một bộ phần mềm được thiết kế cho các hãng vận tải khách hành, bao gồm một loạt các công cụ để số hóa và sắp xếp hợp lý hoạt động của họ. Đối với các đối tác vận tải, phần mềm quản lý An Vui số hóa bán vé, quản lý tổng đài, quản lý lái xe và quản lý phương tiện. Đối với các bến xe, phần mềm cung cấp hệ thống bán vé trung tâm, bến xe điện tử, kiểm soát truy cập, đơn đặt hàng vận tải, hóa đơn, vé điện tử và quản lý quá cảnh.

An Vui cũng cung cấp API cho các siêu ứng dụng để phân phối vé và nền tảng bán vé tập trung cho các kênh phân phối và sàn giao dịch vé. Ngoài ra, phần mềm còn sử dụng các phương tiện nhàn rỗi thông qua mô hình kinh tế chia sẻ, bao gồm xe hợp đồng rỗng trên hành trình trở về, xe nhàn chờ việc và xe có dư thừa năng lực vận tải.