Hiểu và định giá rủi ro an ninh mạng chưa bao giờ là đơn giản. Từ các công ty bảo hiểm tìm cách giảm thiểu rủi ro an ninh mạng đến các doanh nghiệp tìm kiếm phạm vi bảo hiểm an ninh mạng phù hợp, các công ty bảo hiểm và doanh nghiệp đã phải vật lộn để tìm ra giải pháp đáp ứng hiệu quả nhu cầu của họ.

Một cách tiếp cận tốt hơn để quản lý rủi ro an ninh mạng bắt đầu với những hiểu biết tốt hơn. Protos Labs áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu làm nền tảng để xử lý rủi ro an ninh mạng. Cho dù là công ty bảo hiểm tìm cách định giá rủi ro an ninh mạng tốt hơn hay nhà môi giới tìm cách bán nhiều chính sách an ninh mạng hơn, Protos Labs sẽ giúp đạt được điều đó nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.