Zone Startups Vietnam là một phần của mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp toàn cầu DMZ. Sứ mệnh của Zone Startups Vietnam là giúp các nhà sáng lập tăng tốc doanh nghiệp của họ thông qua việc xác nhận thị trường và thu hút khách hàng. Zone Startups Vietnam cũng đầu tư vào một số công ty được chọn đã chứng minh được khả năng mở rộng nhanh chóng.