Ngân hàng tài sản kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới và là chuyên gia tài sản kỹ thuật số với tầm với toàn cầu. Sygnum trao quyền cho các nhà đầu tư tổ chức và tư nhân đủ điều kiện, các tập đoàn, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đầu tư vào nền kinh tế tài sản kỹ thuật số với sự tin tưởng hoàn toàn.