Được thành lập chính thức vào năm 2016, Rever là một trong những công ty công nghệ đầu tiên ở Đông Nam Á trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Rever sử dụng công nghệ để giúp quá trình mua bán dễ dàng hơn và xây dựng lòng tin của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các công cụ so sánh giá bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu thị trường, theo dõi danh sách tài sản, kết hợp với công nghệ truyền thông tương tác và quản lý giao dịch trực tuyến để mang lại giá trị tốt nhất cho người mua và người bán nhà. Rever cũng trang bị cho các môi giới hệ thống quản lý khách hàng (Smart CRM) và cơ sở dữ liệu, nhằm mục đích trở thành điểm đến cho mọi nhu cầu liên quan đến chỗ ở.