Logivan cung cấp dịch vụ vận tải đáng tin cậy và linh hoạt, cùng với dữ liệu và thông tin chi tiết minh bạch vượt trội so với các công ty vận tải truyền thống. Các công nghệ độc quyền PowerLoop™ và Milk-run™ xác định cơ hội kết hợp nhiều tải hàng thành nhiều điểm đón và trả hàng, giảm số lượng xe tải cần thiết và giảm lượng khí thải carbon xuống 35%.

Giải pháp của Logivan cũng giúp các công ty đạt được mục tiêu phát triển bền vững với tối ưu hóa backhaul, tối ưu hóa mạng lưới hỗ trợ công nghệ và báo cáo lượng khí thải GHG Scope3.