Chúng tôi luôn lắng nghe ý tưởng của bạn. Vui long gửi cho chúng tôi thông tin dưới đây.


  Tên


  Email


  Tên Công ty


  Website


  Vòng gọi Vốn


  Doanh thu trong 12 tháng gần nhất?

  Tỷ lệ founders làm toàn thời gian cho công ty?  Tỷ lệ founders và ban lãnh đạo có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà công ty đang hoạt động?
  Đâu là những kỹ năng, nền tảng hoặc kinh nghiệm độc đáo đã khiến nhóm sáng lập theo đuổi dự án này?

  Hồ sơ Gọi vốn

  Kéo & thả hoặc Chọn files

  Định dạng hỗ trợ: JPEG, PNG, PPT, PDF