UrBox cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp của mình một danh mục các giải pháp thưởng O2O an toàn và bảo mật. Giá trị cốt lõi của UrBox là kết nối thương hiệu với người tiêu dùng và thúc đẩy sự gắn kết của khách hàng và nhân viên hơn nữa và thúc đẩy doanh số thông qua ba kênh chính: thưởng khách hàng, phúc lợi nhân viên và bán lẻ theo điểm O2O. UrBox phục vụ các đối tác tập đoàn lớn trong các lĩnh vực chính, bao gồm Vietnam Airlines, BVI, AIA, Prudential, Viettel, VPBank và Abbott.