Richard Han là Phó Giám đốc Điều hành tại VinaCapital Ventures. Trước khi gia nhập VinaCapital, ông đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong các công ty toàn cầu và khu vực, từ ngành ngân hàng đầu tư đầu tư tới phát triển doanh nghiệp và chiến lược.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã hoàn thành hơn 40 giao dịch đầu tư và tài chính doanh nghiệp với tổng giá trị vượt quá 1,4 tỷ USD trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiêu dùng, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghệ ở cả Hoa Kỳ và Đông Nam Á.