Kể từ khi gia nhập VinaCapital Ventures vào tháng 11 năm 2021, Đạt đã hỗ trợ các giám đốc điều hành cấp cao trong việc đánh giá đầu tư, thực hiện đầu tư, huy động vốn và theo dõi các công ty trong danh mục, tập trung vào các công ty khởi nghiệp công nghệ giai đoạn đầu và tăng trưởng. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế và đánh giá rủi ro tại cả Hoa Kỳ và Việt Nam, Đạt đã tiếp xúc với nhiều chiến lược và công cụ giao dịch khác nhau kể từ năm 2017. Trong thời gian làm việc tại bàn giao dịch, anh đã có được kiến thức quý giá về công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.

Trước khi tham gia VinaCapital Ventures, Đạt là một giao dịch viên hàng hóa tại Atlantic (USA), LLC (New York), một công ty con của ECOM Agroindustrial Ltd., nơi anh theo dõi hiệu suất thị trường quốc tế, phân tích báo cáo thị trường và phát triển các chiến lược phòng ngừa rủi ro. Anh cũng đã làm việc với các nhà sản xuất nông sản và thực phẩm toàn cầu nổi tiếng, bao gồm Starbucks, Nestle, J.M. Smucker, cũng như với các nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu tại Việt Nam.

Đạt nhận bằng Cử nhân Khoa học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế của Đại học Liberty.