Ông Lâm Quốc Thái là Giám đốc Đầu tư Cao cấp tại VinaCapital Ventures, nơi ông chịu trách nhiệm tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện thẩm định đầu tư và tham gia vào các quyết định vận hành của các công ty trong danh mục đầu tư. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư mạo hiểm, có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực công nghệ và truyền thông Việt Nam và có thành tích đầu tư và phát triển các công ty khởi nghiệp mạnh mẽ.

Thai có kinh nghiệm đầu tư phong phú, khi lần đầu tiên tham gia DFJ VinaCapital và hiện tại là VinaCapital Ventures. Các khoản đầu tư nổi bật bao gồm: một công ty khởi nghiệp truyền thông trở thành công ty được VC hậu thuẫn đầu tiên thực hiện IPO, công ty quảng cáo OOH lớn nhất Việt Nam và một công ty Fintech đã trở thành nền tảng cho vay SME hàng đầu Đông Nam Á.

Ông tốt nghiệp Đại học RMIT với bằng Cử nhân Thương mại.