Ông Don Lam, một trong những nhà sáng lập của VinaCapital, đã làm việc tại Việt Nam hơn hai thập kỷ. Ông đã giám sát sự phát triển của VinaCapital từ một công ty quản lý quỹ duy nhất trị giá 10 triệu USD vào năm 2003 thành một công ty quản lý đầu tư hàng đầu ở Đông Nam Á.

Ngoài ra, ông Lam còn thành lập Quỹ VinaCapital Foundation, có sứ mệnh trao quyền cho trẻ em và thanh niên Việt Nam bằng cách cung cấp cơ hội phát triển thông qua các chương trình y tế và giáo dục. Bên cạnh vai trò tại VinaCapital, ông Lam còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển Khu vực Tư nhân (Ủy ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Chính phủ) và Phó Chủ tịch Viện Phát triển Kinh tế Tuần hoàn.

Trước khi thành lập VinaCapital, ông Lam là Đối tác tại PricewaterhouseCoopers (Việt Nam), nơi ông dẫn dắt các hoạt động tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp trên khắp khu vực Đông Dương. Ông có bằng Thương mại và Khoa học Chính trị của Đại học Toronto và được trao tặng danh hiệu Tiến sĩ Kinh doanh Danh dự của Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne. Ông Lam là thành viên của Viện Kế toán Công chứng Canada và là Kế toán Công chứng và người mang Giấy phép Chứng khoán tại Việt Nam.