Phương gia nhập VinaCapital Ventures vào tháng 5 năm 2022 và tham gia tích cực vào việc tìm kiếm và thực hiện các thương vụ đầu tư. Phạm vi công việc của cô bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, xây dựng mô hình định giá và xem xét các tài liệu pháp lý. Cô cũng hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư theo từng trường hợp cụ thể.

Trước khi trở thành thành viên của VinaCapital Ventures, Phương là một chuyên viên phân tích cổ phiếu và một chuyên viên đầu tư tại các công ty quản lý tài sản như VinaCapital Group, Endurance Capital và VAM.

Cô tốt nghiệp Đại học Khoa học ứng dụng Haaga-Helia với chuyên ngành Kế toán và Quản lý Tài chính.