Ông Brook Taylor đã sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 1997 và có hơn 22 năm kinh nghiệm quản lý, bao gồm hơn 19 năm là đối tác cấp cao tại các công ty kiểm toán lớn.

Trước đó, ông là Phó Tổng Giám đốc Điều hành và lãnh đạo hoạt động kiểm toán tại Deloitte Việt Nam. Ông cũng là Giám đốc Điều hành tại Arthur Andersen Việt Nam và Giám đốc kiểm toán cấp cao tại KPMG. Chuyên môn của ông Brook Taylor trải rộng qua nhiều lĩnh vực quản lý và tài chính, bao gồm kế toán, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, thuế và quản lý rủi ro. Ông có bằng MBA quản trị điều hành của INSEAD và bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị của Đại học Victoria Wellington.