Ông Andy Ho hiện là Giám đốc Đầu tư của VinaCapital Group và Giám đốc Điều hành của VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF), được giao dịch trên Thị trường Chính của Sở giao dịch chứng khoán London. Kể từ khi gia nhập VinaCapital vào năm 2007, ông Andy đã giúp giá trị tài sản ròng của VOF vượt mốc 1 tỷ USD, triển khai hơn 1 tỷ USD cho các giao dịch thỏa thuận riêng tư và dẫn dắt hơn 700 triệu USD trong các giao dịch thoái vốn thông qua bán chiến lược.

Ông Andy là chuyên gia hàng đầu về đầu tư vào các thị trường đang phát triển, tư nhân hóa và các giao dịch đầu tư tư nhân tại Việt Nam, thường xuyên phát biểu tại các sự kiện trong khu vực và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Trước khi gia nhập VinaCapital, ông Andy là Giám đốc Đầu tư tại Prudential Việt Nam, nơi ông phụ trách danh mục của thị trường vốn và phát triển chiến lược đầu tư ngân hàng, mang lại lợi nhuận gấp bốn lần trong giai đoạn 18 tháng. Ông cũng từng là Giám đốc Quỹ tương hỗ PruBF1 của Prudential. Ông Andy cũng giữ nhiều vị trí quản lý tại Dell Ventures (nhóm đầu tư của Dell Computer Corp.) và Ernst & Young.

Ông Andy có bằng Cử nhân Khoa học Tài chính và Kế toán của Đại học Colorado Boulder và bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts. Ông là Kế toán viên công chứng tại Hoa Kỳ.